Chuyên mục: Bồ Đề Tâm

Điều chỉnh tâm để tạo nên một giai điệu ngọt ngào

Ni Sư Tenzin Palmo là đối tượng của quyển sách “Trong Động Tuyết Sơn” của Vicki Mackenzie thuật lại tiểu sử của Ni Sư Palmo và mười hai năm trong ẩn thất cô tịch của bà. Năm ngoái, bà đã gặp gỡ những người tham dự khóa nhập thất Lamrim (1) của Tushita Dharamsala và…
Đọc thêm

Tìm đến sự giác ngộ vị tha

Mục tiêu vị tha là tìm kiếm sự giác ngộ tối cao vì lợi ích của mọi người MAITREYA, trích từ cuốn Tinh hoa của sự sáng suốt Một khi bạn đã phát huy được một thái độ cị tha đặc biệt rằng chính bản thân bạn phải là người đem lại lợi ích cho mọi…
Đọc thêm

Suy nghĩ về bạn và kẻ thù

Lúc này đây bạn nhận thấy rằng thật không thể chịu được  khi bạn bè của mình đang chịu đau khổ nhưng bạn lại  cảm thấy hài lòng khi kẻ thù của mình đang chịu đau khổ  và bạn tỏ ra lãnh đạm thờ ơ đối với những đau khổ  của những người mà mình…
Đọc thêm