Chuyên mục: Đại Toàn Thiện

Thực hành Đại Toàn Thiện trong đời sống hàng ngày

By Dilgo Khyentse Rinpoche Thực hành thiền Đại toàn thiện trong cuộc sống hằng ngày chỉ đơn giản là phát triển một sự chấp nhận hoàn toàn và thảnh thơi, một sự rộng mở không giới hạn trước mọi hoàn cảnh. Chúng ta nên nhận ra sự rộng mở này như là một sân chơi…
Đọc thêm

Tự Do và Thong Dong – Một Bài Ca Kim Cương

By Lama Gendun Rinpoche Hạnh phúc không thể được tìm thấy qua cố gắng và ý chí lớn lao, mà đã sẵn hiện tiền, trong sự buông xả trống trải và để mặc. Chớ có ráng sức, không có cái gì để làm hay không làm. Cái gì chốc lát khởi lên trong thân tâm…
Đọc thêm