Chuyên mục: Drikung Kagyu

Thực hành Bổn tôn Tara trắng

Giáo lý này được dựa trên một sadhana thiền định ngắn gọn tên là Dòng Cam lồ. Tara Trắng (Bạch Độ Mẫu) là một vị Phật nữ hoàn toàn giác ngộ được đặc biệt kết hợp với việc xua tan những chướng ngại cho sự trường thọ, vì thế ngài là một Bổn Tôn trường thọ,…
Đọc thêm

Ý nghĩa đích thực của Kim cương thừa

Chứng ngộ tri kiến về Kim cang thừa là điều cực kỳ khó khăn. Vì trông có vẻ mông lung nên một số người cảm thấy an toàn hơn khi tự gọi mình là những hành giả Tiểu thừa và họ cũng không quan tâm đến đường tu Kim cang thừa. Đây là một nguyện…
Đọc thêm

Trung ấm Tái sinh (sidpa bardo)

Giờ đây khi Trung Ấm Tái Sinh đang ló dạng trong con, Con sẽ nhất tâm chánh định, Nỗ lực trì giữ những kết quả của thiện nghiệp, Đóng cánh cửa đi vào thai tạng và nghĩ đến sự kháng cự [việc đầu thai vào trong luân hồi] ; Thời điểm này con cần kham…
Đọc thêm

Trung ấm Pháp tánh

Giờ đây khi Trung Ấm Pháp Tánh ló dạng trong con, Con sẽ từ bỏ mọi niệm tưởng sợ hãi hay hoảng loạn, Sẽ nhận biết rằng bất cứ điều gì xuất hiện cũng là phản chiếu của chính [tâm]  mình, Và hiểu ra rằng đó là thị kiến của thân trung ấm; Giờ đây…
Đọc thêm

Trung ấm cận tử

Giờ đây khi Trung Ấm Cận Tử đang ló dạng trong con, Con sẽ từ bỏ mọi bám chấp, mong mỏi và luyến ái, Nhất tâm tỉnh giác nhớ về giáo huấn, Và phóng tâm thức của mình vào trong cảnh giới tâm vô sinh; Khi rời bỏ tấm thân giả hợp gồm thịt và…
Đọc thêm