Chuyên mục: Drukpa Kagyu

Dẫn nhập vào Nghệ thuật Mật giáo

Pháp Vương Gyalwang Drukpa Nghệ  thuật Mật giáo – một truyền thống tiêu biểu của nghệ thuật Phật giáo - là một nghệ thuật siêu việt bởi đó là nghệ thuật của các thứ lớp chứng ngộ và hướng đến sự giác ngộ. Khi nói đến nghệ thuật Mật giáo, xin quý độc giả đừng…
Đọc thêm

Tiểu sử Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa 12

Ngài đản sinh tại thánh địa "Hồ Liên Hoa" Tso Pema, nơi từng là Vương quốc Zahor thuộc bang Himachal Pradesh Ấn Độ. Ngài giáng sinh vào buổi bình minh ngày mùng mười tháng giêng năm Quý Mão thuộc cung thứ 16 theo lịch Tây Tạng tức năm 1963. Trong lúc các Đạo sư vân…
Đọc thêm

Tiểu sử Đức Drukpa Choegon Rinpoche

Hóa thân đời thứ 9 hiện tại được nhận ra khi lên ba tuổi bởi ngài Gyalwang Karmapa thứ 16. Ngài Karmapa gửi ngài Kyabgon Khamtrul Rinpoche đời thứ 8 ba bức thư miêu tả chính xác vị trí của ngài Drukpa Choegon, ngôi nhà, tên gia đình ngài, và năm mà ngài sinh ra.…
Đọc thêm

Lịch sử thống thừa Drukpa Kagyu

Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ 12 Truyền thống Drukpa Kagyu Namdruk là thánh địa khởi nguồn dòng truyền thừa. "Druk" theo tiếng Tây Tạng có nghĩa là “Rồng”, cũng có nghĩa là tiếng sấm. Vào năm 1206, đúng tròn 800 năm trước, Pháp Vương Tsangpa Gyare Yeshe Dorje nhìn thấy điềm lành chín rồng…
Đọc thêm