Chuyên mục: Shangpa Kagyu

Luận giảng của Kalu Rinpoche về Bốn pháp của Gampopa

Dorje Chang Kalu Rinpoche Việc chúng ta được sinh ra làm người mang lại cho ta cơ hội và thuận lợi để thực hành Pháp và cho ta con đường dẫn tới truyền thống bao la và sâu xa của Phật Pháp. Trong những giáo lý đó, Bốn Pháp của Đức Gampopa mang lại một…
Đọc thêm