Chuyên mục: Phong trào Rimé

Phật Giáo Không Bộ Phái

Trong việc nghiên cứu Phật Pháp, chúng ta cần hiểu rằng có một cách thế đúng đắn để thực hiện điều đó. Khi bạn nghe giảng những giáo lý Phật giáo này, hãy đặt sang một bên mọi sự xao lãng và tập trung tâm bạn với ý hướng nhất tâm trên những ngôn từ…
Đọc thêm

Tuyển tập Rimé – Đường đi của Phật

His Holiness Dilgo Khyentse Rinpoche Đạo sư Rimé lừng danh Dzongsar Khyentse Chokyi Lodro  Tuyển tập các bài viết của các Bậc Đạo sư Rimé, qua tập sách này sẽ giúp chúng ta cách nhìn thoáng rộng và sâu hơn những lời của Đức Phật. Link => Tuyển tập Rime
Đọc thêm

Phong Trào Bất Bộ Phái Rimé

Ri tiếng Tây Tạng có nghĩa là 'biên giới' và Mé có nghĩa là 'không'... Rimé nghĩa là không có biên giới, trong tinh thần tôn trọng, hài hoà, và không chia rẽ bộ phái... Rimé Là Gì ? Một vài người có thể nghĩ rằng Rimé (Rimed, đọc là Rimê) là một truyền thống…
Đọc thêm