Chuyên mục: Truyền Thống Nyingma

Tu Tâm theo Kim Cương Thừa

Sự Tu Tâm Vô Thượng Trí Của Mât Thừa Những Giáo Huấn Về Thực Hành Một Bổn Tôn  Với Những Thuộc Tính NAMO GURU DHEVA DAKINI HUNG. Đạo sư vĩ đại Padmakara đã thành tựu giai đoạn phát triển và thành tựu, và đã đạt được năng lực phô diễn của tánh giác tự nhiên. Ngài đã đạt đến tất địa an trụ trong thân tướng mahamudra. Trong hư không của sự biểu hiện, Ngài nô đùa với toàn…
Đọc thêm

Những Lợi Lạc Của Việc Xây Dựng Một Bảo Tháp

Cúng dường Lễ lạy, Dâng hiến những món Cúng dường,  Đi nhiễu quanh Tháp và Thực hiện những Nguyện ước Bảo tháp Godavari tại Chatral Gompa (Nepal) Xin Cúng dường Tam Bảo! Tôi sẽ giảng nghĩa ngắn gọn việc xây dựng một Bảo tháp của Đấng Thiện Thệ và những lợi ích đối với những người sùng mộ khi lễ lạy, dâng hiến những món cúng dường và đi nhiễu quanh tháp. Tập hội những người sùng mộ quan…
Đọc thêm

Trong tấm gương của cái chết

Kinh nghiệm đầu tiên của tôi về sự chết xảy đến vào lúc tôi khoảng chừng bảy tuổi. Chúng tôi đang chuẩn bị rời vùng cao nguyên miền đông để du hành đến vùng trung tâm của Tây Tạng. Samten, một trong những thị giả của thầy tôi, là một thầy tu kỳ diệu rất tử tế đối với tôi lúc tôi còn bé. Ông có gương…
Đọc thêm

Tham thiền chu kỳ ngày và đêm

Khi liên tục trong thời tham thiền nhập định, không đi vào phân tích những đối tượng của năm giác quan, (những hình tướng xuất hiện được để cho) sanh khởi một cách rõ ràng và quang minh trong một cách thư giãn mà cảnh giác, không có bất kỳ xao lãng hay bám nắm…
Đọc thêm

Hành giả Thiền Định

Canh giữ tâm bạn trong cô tịch, từ bỏ những phóng dật và công việc, tránh những tình huống bất lợi, và điều phục phiền não bằng những cách đối trị thích hợp. Bảo đảm rằng cái thấy (kiến) và cách hành xử (hành) của bạn hòa hợp với nhau, hãy hăng hái hiến mình…
Đọc thêm