Chuyên mục: Kinh sách Sakya

Kính lễ đến Đức Phật bậc thực hiện mười hai việc làm Giác Ngộ

Ngài là bậc thiện xảo, bi mẫn, sinh ra trong dòng truyền Shakyas, Không thể thất bại bởi người khác, bậc tiêu diệt các mara, Thân Ngài huy hoàng như Núi Tu Di bằng vàng ròng, Vị Vua của Shakyas – con kính lễ dưới chân Ngài. Ngài là bậc đầu tiên phát triển tâm giác ngộ, [Kế đó] viên mãn hai tích lũy về công đức và trí tuệ, Và trong thời…
Đọc thêm

Những Lời Khai Thị Của Đại Sư Tulku Nyima Gyaltsen Rinpoche

Xin Rinpoche chỉ cho biết phương pháp mau chóng nhất để thành tựu... Ai cũng muốn đi cho nhanh, nhưng phương pháp mau chóng nhất để thành tựu là đừng đốt giai đoạn, cũng đừng nhen nhúm ý tưởng muốn đốt giai đoạn. Vì đốt giai đoạn xong thì sẽ vấp ngã; vấp ngã xong…
Đọc thêm

Bản tánh của Tâm

Thượng Tọa Robina Courtin phỏng vấn His Holiness Sakya Trizin tại Boston,  tháng Sáu năm 2000 Đối với chúng con, khi nghe nói về việc chuyển hóa tâm, điều này có vẻ rất khó khăn trong nền văn hoá của chúng con. Chúng ta nói về việc “làm an định” tâm, nhưng có lẽ khó…
Đọc thêm