Thông bạch lịch Hoằng Pháp Đức Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche

48416801_1126639710830262_8172287698644500480_n48406547_1126639704163596_6659607900689793024_n48396130_1126639687496931_2756410556310093824_n48423634_1126639657496934_4815600611691069440_n

THÔNG BẠCH CHUYẾN HOẰNG PHÁP ĐỨC PHÁP VƯƠNG KYABGON CHETSANG RINPOCHE VÀ TĂNG ĐOÀN TRUYỀN THỪA DRIKUNG KAGYU

Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt nam và ban Tôn giáo Chính phủ, trung tâm Drikung Kagyu Dharma Raja hoan hỷ thông báo chuyến viếng thăm Việt nam cuối năm 2018, đầu năm 2019 của Đức Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche - Bậc thủ ngôi thứ 37 của dòng truyền thừa Drikung Kagyu, cùng với Tăng đoàn Phật giáo Ấn độ.

Chúng tôi trân trọng kính mời Chư Tôn đức Tăng Ni, quý vị Phật tử cùng đến tham dự Pháp hội theo lịch trình thuyết giảng xuyên suốt bốn thành phố lớn của Việt nam với những giáo lý thâm diệu và các pháp Quán đảnh sâu xa, rộng lớn từ Đức Kyabgon Chetsang Rinpoche và các Đạo sư chứng ngộ của dòng truyền thừa Drikung Kagyu Phật giáo Ấn độ.

~ Nguồn: Drikung Kagyu Dharma Raja Center
Tôn ảnh: Đức Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche và lịch hoằng pháp
www.vietrigpa.org

Comments are closed.