Tiểu sử Đức Bokar Rinpoche

images (2)

Đức Bokar Rinpoche

Đức Bokar Rinpoche sinh trưởng trong một gia đình du mục ở Tây Tạng. Năm lên 4 tuổi, Ngài được  Đức Pháp Vương Gyalwa Karmapa đời thứ 16 công nhận là Hóa thân của Đức Bokar Rinpoche đời trước.  Đức Bokar Rinpoche rời Tây Tạng năm hai mươi tuổi và cũng tại thời điểm đó Ngài đã gặp vị thiền sư vĩ đại Kalu Rinpoche. Bắt đầu năm 1967, dưới sự hướng dẫn và chỉ đạo của Đức Kalu Rinpoche, Đức Bokar Rinpoche đã nhập thất ba năm, thực hành Sáu pháp Du già (Yoga) của Niguma. Sau đó, Ngài lại tiếp tục thực  hiện khóa nhập thất 3 năm nữa về Sáu pháp Du già (Yoga) của Naropa. Đức Bokar Rinpoche trở thành người đứng đầu các trung tâm nhập thất tại Sonada và sau đó Đức Pháp Vương bổ nhiệm Ngài làm người đứng đầu cơ sở nhập thất mới tại Rumtek. Do sở hữu những phẩm tính vượt trội và sự tỉnh giác sâu sắc, Đức Bokar Rinpoche được coi là người thừa kế tâm linh của Đức Kalu Rinpoche và vị hộ trì của Dòng truyền thừa Shangpa Kagyu.

kalu-and-bokar-rinpoche

Đức Kalu Rinpoche Đức Bokar Rinpoche

Tháng sáu năm 1996, Đức Bokar Rinpoche đã thiết lập và cung cấp khóa tu về toàn bộ các giai đoạn thiền định trong truyền thống Đại Thủ Ấn (Mahamudra) của dòng Karma Kagyu tại Hoa Kỳ. Theo những kinh nghiệm của Ngài đối với các môn đồ phương Tây, Đức Bokar Rinpoche đã thiết lập một khóa tu và chương trình kèm theo về thực hành thiền định để đáp ứng nhu cầu của các cư sĩ  Phật giáo chân thành. Khóa tu này vẫn cho phép các cư sĩ phương Tây liên quan đến gia đình và cộng đồng trong suốt thời khóa thực hành Phật Pháp bằng cách cam kết mỗi ngày thực hành một tiếng hoặc nhiều hơn đối với việc tu tập thực hành chính thức. Rinpoche nói: "Ngay từ đầu, cách tiếp cận của chúng tôi tại các buổi trao đổi Phật Pháp  là nhấn mạnh việc không từ bỏ công việc, gia đình … mà là để tích hợp thực hành hàng ngày vào lối sống của từng cá nhân”.  Thông qua chương trình này, hàng trăm môn đồ trên toàn thế giới đã thọ nhận các hướng dẫn Pháp bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Tạng và Trung Quốc trong các cuộc hội thảo hàng năm ở Ấn Độ, Pháp và Bắc Mỹ.

XW_01519

Sự tái sinh trở lại Bokar Yangsi Rinpoche

Đức Bokar Rinpoche đã thành lập một trung tâm nhập thất tại Mirik, Ấn Độ và sau đó là một tu viện, do sự thúc đẩy của các cộng đồng địa phương. Cả hai vẫn đang tiếp tục phát triển: Tu viện, hiện nay đang được mở rộng đáng kể và hệ thống phòng nhập thất ba năm thứ hai vừa mới được hoàn thành. Nổi danh với việc nhấn mạnh vào tầm quan trọng của các khóa nhập thất kéo dài, Đức Bokar Rinpoche cũng được biết đến là bậc trì giữ Dòng truyền thừa Kalachakra mà Ngài đã thọ nhận từ Đức Kalu Rinpoche cùng toàn bộ trao truyền Shangpa Kagyu.

2015.01.21

 Đức Bokar Yangsi Rinpoche và Đạo sư Truyền thừa Karma Kagyu

Đức Bokar Rinpoche viên tịch vào sáng ngày 17 tháng 8 năm 2004. Trong buổi tang lễ của Ngài có sự hiện diện của: Nhiếp Chính Vương Gyaltsap Rinpoche và các tu sĩ từ tu viện của Ngài, các tu sĩ từ  tu viện của Đức Pháp Vương Karmapa 16 tại Rumtek, Nhiếp Chính Vương Jamgon Kontrul Rinpoche, Đức Kalu Yangsi Rinpoche và Đức Drupon Rinpoche , người đã hộ tống Đức Karmapa ra khỏi Tây Tạng và nhiều vị Lạt ma khác. Rất nhiều Phật tử từ khắp nơi trên thế giới đã đến viếng Ngài. Sự hiện diện của Đức Bokar Rinpoche trong kiếp sống này đã được tất cả cả đệ tử châu Á và phương Tây mãi khắc ghi trong lòng.

 http://www.kagyu.org/kagyulineage/teachers/tea13.php

Việt  ngữ: Nhóm Rigpa Lotsawas

Hiệu đính : Giác nhiên

Mọi sai sót đều do người dịch và người hiệu đính. Có chút phước đức nhỏ nhoi nào xin hồi hướng cho những ai có duyên với Đức Bokar Yangsi Rinpoche  đều được Ngài dẫn dắt sớm liễu thoát sinh tử và cầu mong nhờ công đức này Ngài sớm quang lâm đến Việt nam

Comments are closed.