Truyền thống Shangpa Kagyu

Đức Kalu Rinpoche Bậc trì giữ truyền thống Shangpa Kagyu


Truyền thừa Shangpa Kagyu

 

 Shangpa Kagyu


Yangsi Rinpoche blessing mala.preview

                  Đức Kalu Yangsi Rinpoche hiện đời                   

Comments are closed.