Tiểu sử ngắn Đức Karma Khenchen Rinpoche

Đức Shantarakshita

Đức Vimalamitra

Đức Karma Khenchen là Hóa thân của Đức Shantarakshita (Tu viện trưởng vĩ đại ở Tây tạng), người đã đem ngọn đèn Pháp đầu tiên tới Tây Tạng. Ngài cũng chính là Hóa thân của Vimalamitra. Pháp vương Karmapa đời thứ 5 đã tiên tri rằng: “Tại đây, Bậc trì giữ Giáo pháp tối cao của Đức Phật , Hóa thân vĩ đại sẽ khoác áo choàng. Tất cả mọi người mà được tiếp xúc với Ngài sẽ nhận được ân phước gia trì. Và khi qua đời, Ngài sẽ tan ra và hòa vào Đức Vimalamitra”.

tải xuống (1)

Đức Karma Khenchen Rinpoche

  Đức Đạo sư Liên Hoa Sanh cũng đã tiên tri  (Trong Kho tàng giáo lý Terma của Đức Terchen Chogyur Lingpa). “Vào thời điểm mà tuổi thọ con người chỉ còn 30 tuổi, hay thời điểm mà những giáo lý của Đức Phật bị suy đồi, nền tảng bản chất rõ ràng của hệ thống giáo lý Đức Phật, Hóa thân trực tiếp của Ngài Shantarakshita sẽ xuất hiện, đặc biệt là giữa ngọn núi đen Domed. Vị đại thành tựu giả này xuất hiện như một tia chớp trên bầu trời. Đức Khenchen Rinchen Dhargye đầu tiên là một trong những đệ tử gốc của Đức Terchen Chogyur Lingpa, người nắm giữ những giáo lý siêu việt. Ngài trở thành tu sĩ tại Karma Gon (Vị trí Karmapa đời thứ 2). Ngài tin tưởng vào sự thông suốt của Đạo sư Jamyang Khyentse Wangpo, các học giả vĩ đại và các bậc thiền sư. Ngài đã lắng nghe  rất nhiều các giáo lý từ những truyền thống Cựu dịch và Tân dịch mà có thể đem tới sự chín muồi và giải thoát cho những người nghe những giáo lý này.

http://www.neydo.org/?key=1&pos=3&act=pagesbiograph

Việt dịch : Nhóm Rigpa Lotsawas

Hiệu đính : Giác nhiên

Mọi sai sót đều do người dịch và người hiệu đính. Có chút phước đức nhỏ nhoi nào xin hồi hướng cho những ai có duyên với Đức Karma Khenchen Rinpoche đều được Ngài dẫn dắt sớm liễu thoát sinh tử và cầu mong nhờ công đức này Ngài sớm quang lâm đến Việt nam

Comments are closed.