Giới thiệu Vắn tắt những Tái sanh của Dza Mura Rinpoche

Được biết đến ở Tây Tạng là Chenrezig (Quán Thế Âm) Mura Tulku, nhiều Đạo sư vĩ đại kể cả Jamyang Khyentse Wangpo và Dzogchen Rinpoche Thứ IV đã thừa nhận Mura Rinpoche là một hiện thân của Đức Avalokiteshvara, Đức Phật của Lòng Bi mẫn.

Bất kỳ Mura Rinpoche đi đâu, ngài cũng luôn luôn làm lợi lạc vô lượng chúng sinh bằng cách tổ chức những đại lễ cầu nguyện mani, tâm chú Sáu-Âm của Đức Avalokiteshvara. Có đến hàng chục ngàn người đã tụ họp để tham dự những đại lễ này. Ở những địa điểm tổ chức đại lễ, những người già cả không biết cách thực hành nào khác ngoài việc tụng thần chú mani, trên tử sàng (khi chết) họ có những thị kiến về Đức Avalokiteshvara và mơ thấy Mura Rinpoche cầm một lá cờ trắng đến gặp họ.

Đầu thế kỷ hai mươi có một delok hay ‘người trở về từ cõi chết’ nổi tiếng tên là Duklip Lama. Lạt ma này thực sự đi xuống các cõi địa ngục và dẫn dắt hàng triệu chúng sinh tới giải thoát. Trong bản văn có tựa đề ‘Duklip Delok’ của Duklip Lama, ngài viết rằng Arya Avalokiteshvara là bậc vô song trong tất cả chư Phật và Bồ Tát vì đã thực sự đi tới các cõi địa ngục để vét sạch tận đáy cõi sinh tử. Ngài nói tiếp rằng hiện nay trong số tất cả những Lạt ma của dòng truyền thừa, không có ai bi mẫn như Mura Tulku, hoặc không có ai mang lại nhiều lợi lạc cho chúng sinh như ngài đã làm.

Trong những hóa thân liên tiếp, bất kỳ Mura Rinpoche đi tới đâu, ngài cũng khuyến khích những hành vi bi mẫn và đức hạnh. Ngài chấm dứt việc săn bắn dã thú, ngăn ngừa việc giết hại bò yak và cừu v.v.. và phóng sinh thú vật. Nhờ đó những nơi ngài đã viếng thăm trở nên nổi tiếng vì thiện tâm của dân chúng địa phương.

Mỗi khi Đạo sư nhận được vật cúng dường của những người sùng mộ trung thành, ngài sử dụng chúng để trả tiền cho việc chạm khắc lên đá hàng trăm ngàn thần chú mani. Những viên đá nhẵn được tích tập thành đống khổng lồ được gọi là những tích tập đá mani. Tích tập đá nổi tiếng nhất trong những tích tập này được gọi là Mura Mani và nằm ở quận Serchu thuộc miền Đông Tây Tạng. Đó là một trong những tích tập đá mani to lớn và cổ xưa nhất trên thế giới, và nhiều Đạo sư vĩ đại đã nhận xét rằng gió và nước chảy trong vùng mang theo âm thanh xuất hiện tự nhiên của thần chú mani. Chính Mura Rinpoche nói rằng bất kỳ ai đi nhiễu quanh những hòn đá hay cúng dường cho chúng sẽ không bị rơi xuống những cõi thấp.

Mura Rinpoche thứ III viết rằng các hòn đá mani có những phẩm tính vô song. Ngài viết tiếp: ‘Không một giọt tâm yếu nào của tám vạn tư giáo lý của Phật Pháp mà không được chứa đựng trong sáu âm vĩ đại của thần chú mani. Việc chạm khắc sáu chữ vào đá sẽ bảo tồn những chữ này càng lâu càng tốt. Nếu không thế, càng khắc nhiều những giáo lý rộng lớn thì lại càng là dịp để những đoạn Kinh ngắn bị hư hại và khiến cho Kinh điển bị thiếu sót. Việc khắc chạm thần chú vào đá khiến cho thần chú khó bị các yếu tố tự nhiên (các đại) phá hủy. Nếu các đền chùa hay biểu tượng của thân, ngữ và tâm Phật được làm bằng vàng, bạc hay những chất liệu quý báu khác thì chúng có thể dễ dàng bị gió, mưa hay lửa hủy hoại. Chúng có thể bị đánh cắp hay cướp đoạt và có nguy cơ bị mất mát. Người ta có thể có ý tưởng sở hữu những pho tượng đó. Những điều này và nhiều mê lầm và trở ngại khác có thể xảy ra. Nhưng nền tảng để tạo lập công đức này mà tôi đã xây dựng không dễ dàng bị hủy hoại. Không ai coi một hòn đá mani như vật sở hữu của mình, và chừng nào nó còn hiện hữu thì không chỉ con người trong vùng có mối liên hệ với nó, mà ngay cả những côn trùng được gió mang đi chạm vào nó, vào một lúc nào đó cũng sẽ đạt tới cấp độ giải thoát và thoát khỏi sinh tử.’

Năm Hóa thân của Mura Rinpoche

Mura Rinpoche Retrot Rinzin Gyatso Thứ Nhất sinh tại Nuktrot. Khi tới lúc giảng dạy, ngài du hành tới Dzodot ở tỉnh Kham và trải qua phần còn lại của đời mình ở đó. Trên bờ bắc của con sông xanh Dza ngài bắt đầu xây dựng tích tập Mura Mani khổng lồ.

Mura Rinpoche Bonpo Gyurme Chodar Thứ Hai sinh ở miền Gazay và được Dzogchen Rinpoche Migyur Namkhe Dorje Thứ Tư thừa nhận. Tâm thức tràn trề Bồ đề tâm, vị trưởng tử của các Đấng Chiến Thắng này đã chỉ bày cho tất cả những ai có mối liên hệ tâm linh với ngài niềm hạnh phúc và sự an bình chân thực.

Mura Rinpoche Pema Daychen Zangpo Thứ Ba cũng sinh tại Gazay và được Dzogchen Rinpoche Thứ Tư thừa nhận. Sau khi đạt được thành tựu cao cấp, ngài có cái nhìn thấu thị không bị ngăn che và những năng lực thần diệu. Với những quán đảnh làm thuần thục của kama, terma và sự hướng dẫn giải thoát của Đại Viên mãn, ngài đã nuôi dưỡng nhiều Đạo sư vĩ đại của giác tánh trong miền Dokham. Đặc biệt là ngài là vị hộ trì chính yếu dòng truyền thừa của sự hướng dẫn sâu xa sáu bardo và có vô số đệ tử vĩ đại, bao gồm cả Dzogchen Rinpoche Thupten Choki Dorje Thứ Năm, Jamgon Mipham Rinpoche, Shadral Kunkar Palden, Shechen Gyalstup Pema Namdral, Đại Khenpo Yonten Gyatso, Dukla Gonchok Gyaltsen, Đại Khenpo Kunpal, Đại Khenpo Tupgar, Gatok Nukchong và Kyabje Dilgo Khyentse.

Thân phụ của Mura Rinpoche Pema Norbu Thứ Tư là yogi Adro Socho, vị hộ trì giác tánh Dzogchen, và thân mẫu của ngài là Delok Khandro Baldron. Ngài được Dzogchen Rinpoche Tupthen Choki Dorje thứ Năm thừa nhận. Trí tuệ và sự thông thái của ngài thật tuyệt hảo và ngài có những dấu hiệu rõ ràng của sự thành tựu và thấu thị. Ngài đã ban những giáo huấn về những quán đảnh làm thuần thục và giải thoát trong nhiều tu viện khắp trong vùng, và những người có các mối liên hệ nghiệp trở thành môn đồ của ngài. Khi ngài ban nhiều sự trao truyền các giáo lý của Đấng Chiến Thắng quý báu, người ta có thể nghe thấy âm thanh của thần chú mani (Thần chú Sáu-Âm). Ngài thị tịch trong thân tướng của sự đại chuyển di và biến thành ánh sáng. Không ít các Đạo sư đạt được thân cầu vồng, nhưng việc thị tịch trong thân tướng của sự đại chuyển di thì hết sức hiếm hoi vì thế tiểu sử phi thường của ngài lừng danh trong Phật Pháp.

Mura Rinpoche Tenzin Khachab Dorje Thứ Năm sinh ra làm chắt của hóa thân của vị tiền nhiệm và được nhiều Đạo sư vĩ đại đồng lòng thừa nhận. Ngài rất uyên bác và có rất nhiều phẩm tính thanh tịnh và tốt lành của một Đạo sư chân thực. Ngài là một vị Thầy, nhà thảo luận và nhà biên soạn vĩ đại và tích cực dấn mình vào việc nghiên cứu, suy niệm và thiền định. Với sự tinh thông tiếng Tây Tạng, Trung quốc và Anh ngữ, ngài làm việc trên toàn thế giới để phát triển những phẩm tính của lòng từ và bi như cội gốc của hạnh phúc nhằm mang lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh, và để truyền bá Phật Pháp thiêng liêng.

http://www.dzogchenmonastery.cn/html/mura_rinpoche_vietnamese.html

Comments are closed.