OM VAJRA KILI KILAYA SARVA BIGHNEN TRIGNEN BAM HUNG PHET

 Hôm nay tôi sẽ thực hành Phật Pháp ,ngày mai tôi sẽ thực hành Phật Pháp, tháng tới tôi sẽ thực hành Phật Pháp, tôi sẽ luôn luôn thực hành Phật Pháp cho đến khi tôi đạt đến Giác ngộ

No Comments Yet.

Leave a Reply