Tiểu sử ngắn Đức Dilgo Khyentse Yangsi Rinpoche

 Đức Dilgo Khyentse Rinpoche & Đức Dilgo Khyentse Yangsi Rinpoche 

Đức Dilgo Khyentse Yangsi Rinpoche là chính là hóa thân của Đức Dilgo Khyentse Rinpoche, Ngài viên tịch năm 1991 và hưởng thọ 81 tuổi.

Đức Khyentse Yangsi Rinpoche sinh ra ở Nepal vào ngày 30 tháng 6 năm 1993. Khi Đức Khyentse Rinpoche viên tịch, những học trò thân cận của Ngài đã thỉnh cầu Đức Trulshik Rinpoche, đệ tử cao cấp và thành tựu nhất của Ngài, đi tìm hóa thân của Ngài. Ngài đã có vô số giấc mơ và linh kiến rõ ràng về sự nhận dạng hóa thân. Ngài chính là con trai của Đức Tsikey Chogling Rinpoche (Mingyur Dewai Dorje) và là hóa thân đời thứ 3 của Đức Chogyur Dechen Lingpa (con trai của Tulku Ugyen Rinpoche), và Đức Dechen Paldron.

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã xác nhận rằng cậu bé chính là Tái sinh hay Hóa thân của Đức Dilgo Khyentse Rinpoche. Vào tháng 12 năm 1995, Đức Trulshik Rinpoche đã thực hiện nghi lễ ban đảnh (Ugyen Tenzin Jigme Lhundrup) và mặc áo choàng cho vị Tulku trẻ. Lễ tấn phong chính thức của Ngài được diễn ra tại Tu viện Shechen Tennyi Dargyeling tại Nepal tháng 12 năm 1996 và có hàng nghìn học trò trên thế giới đến tham dự.

Đức Khyentse Yangsi Rinpoche đã thọ nhận sự giáo dưỡng trong sự tĩnh lặng tại Bhutan dưới sự chỉ dạy của Đức Rabjam Rinpoche. Ngài đang học khóa học Shedra toàn diện (khóa học triết học 9 năm) tại Bhutan do Đức Khenpo Yeshe Gyaltsen trực tiếp giảng dạy.

Ngài cũng đang thọ nhận các giáo lý và các Quán đảnh từ nhiều vị Thầy hiện đang trì giữ giáo lý quý báu. Hàng năm, Ngài di chuyển tới Nepal để tham dự lễ hội đón Năm mới của người Tây Tạng trong các nghi lễ hàng năm tại Tu viện Shechen. Tại Bhutan Ngài đã thực các lễ Drupchen (lễ thành tựu trong10 ngày) như nhiều vị Thầy tiền nhiệm của Ngài đã làm. Ngài là một Đạo sư trẻ tuổi nhưng tràn đầy tình yêu thương và lòng bi mẫn. Ngài đã thực hiện một cam kết sâu sắc với ý thức trì giữ, bảo vệ cho tương lai của Phật pháp. Ngài sử dụng tiếng anh một cách hoàn hảo và là Tu viện trưởng của một số Tu viện và Ni viện trong khi Đức Rabjam Rinpoche đang Nhập thất ẩn tu.

http://shechen.org/spiritual-development/teachers/khyentse-yangsi-rinpoche/

Việt dịch : Nhóm Rigpa Lotsawas

Hiệu đính : Giác nhiên

Mọi sai sót đều do người dịch và người hiệu đính. Có chút phước đức nhỏ nhoi nào xin hồi hướng cho những ai có duyên với Đức Khyentse Yangsi Rinpoche đều được Ngài dẫn dắt sớm liễu thoát sinh tử và cầu mong nhờ công đức này Ngài sớm quang lâm đến Việt nam

Comments are closed.