Tiểu Sử Đức Dzongsar Khyentse Rinpoche

Đức Dzongsar Khyentse Rinpoche người sáng lập Khyentse Foundation

KFA_logosm-460x312

www.khyentsefoundation.org

Đức Dzongsar Khyentse Rinpoche Sinh năm 1961 tại Bhutan, còn được biết với danh hiệu là Thubten Chökyi Gyamtso hay Khyentse Norbu. Ngài được Đức Pháp Vương Sakya Trizin xác nhận là hóa thân của Đức Jamyang Khyentse Wangpo, người sáng lập Dòng truyền thừa Khyentse và là hóa thân trực tiếp của Đức Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö. Ngài đã thọ nhận các quán đảnh và giáo lý từ nhiều Bậc thầy vĩ đại gồm có Đức Đạt Lai Lạt Ma 14, Đức Gyalwang Karmapa đời thứ thứ 16, cùng ông nội Ngài là Đức Kyabje Dudjom Rinpoche và cha Ngài là Đức Trinley Norbu Rinpoche. Tuy nhiên, vị Thầy lỗi lạc đầu tiên của Ngài lại là Đức Dilgo Khyentse Rinpoche. Theo truyền thống Khyentse bất bộ phái (Rimé), Ngài đã thọ nhận các giáo lý của 4 trường phái Phật giáo Tây Tạng từ các vị Đạo sư. Sau này Ngài đã tham gia nghiên cứu về châu Phi và phương Đông học tại một trường ở Luân Đôn.

Từ khi còn nhỏ, Ngài đã rất nỗ lực trong việc trì giữ các Giáo lý Phật Pháp và thiết lập các trung tâm tu học, hỗ trợ những người tu tập, ấn tống sách và giảng dạy giáo Pháp trên khắp thế giới. Đức Dzongsar Khyentse Rinpoche trì giữ và quản lý ở Tu viện Dzongsar và các trung tâm nhập thất ở miền Đông Tây Tạng cũng như các trường học mới ở Ấn Độ và Bhutan. Ngài cũng thiết lập các trung tâm ở Bắc Mỹ và miền viễn Đông. Tất cả những điều này được tập hợp tại Siddhartha's Intent. Đức Dzongsar Khyentse Rinpoche cũng là một nhà làm phim. Ngài đã đạo diễn 2 bộ phim The Cup (1999) và Travelers and Magicians (2003).

Việt dịch : Nhóm Rigpa Lotsawas

Hiệu đính : Giác nhiên

Mọi sai sót đều do người dịch và người hiệu đính. Có chút phước đức nhỏ nhoi nào xin hồi hướng cho những ai có duyên với Đức Dzongsar Khyentse Rinpoche đều được Ngài dẫn dắt sớm liễu thoát sinh tử và cầu mong nhờ công đức này Ngài sớm quang lâm đến Việt nam.

Comments are closed.