Chuyên mục: Thư Viện

Bardo Thostrosl – Tử Thư Tây Tạng

Bardo Thostrosl là một trong một loạt các bộ giáo huấn chỉ dẫn sáu cách giải thoát : giải thoát thông qua sự nghe ; giải thoát thông qua đeo, mặc ; giải thoát thông qua sự thấy ; giải thoát thông qua nhớ tưởng ; giải thoát thông qua nếm vị ; giải thoát thông…
Đọc thêm

Mười Bốn Mật Giới

Trước tiên, tôi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Quý vị biết chủ đề của ngày hôm nay là gì không? Nếu quý vị không biết chủ đề là gì, tôi sẽ nói bất cứ điều gì tôi muốn [Rinpoche cười]. Như tôi từng nói trước đây, ở Việt Nam, quý vị nhận…
Đọc thêm

Đạo ca chiến thắng

1. Duyên Khởi Phần lớn các Pháp hữu của chúng ta ở Học Viện [Larung] đã quen thuộc với giáo lý này. Trong cuộc đời của mình, Kyabje Jigme Phuntsok Rinpoche (1933-2004) đã biên soạn nhiều giáo lý rõ ràng, súc tích và tuyệt diệu, chẳng hạn Giọt Khai Thị Chân Thành, Giọt Cam Lồ…
Đọc thêm

Những điểm trọng yếu trong thực hành hàng ngày

Nhiều người trong số các bạn hiện đang thực hành các pháp tu sơ khởi bên ngoài hay phổ thông trong Lời Vàng Của Thầy Tôi – Một Chỉ Dẫn Về Các Pháp Tu Sơ Khởi Của Truyền Thống Tâm Yếu Đại Quảng Trí thuộc Đại Toàn Thiện. Trước khi các bạn bắt đầu thực hành thực sự, tôi muốn miêu tả ngắn gọn vài điểm quan trọng trong thực hành Phật Pháp. Những điểm này áp dụng cho thực hành sơ khởi bên…
Đọc thêm