Chuyên mục: Đạo sư Nyingma

Cam kết trì giữ đạo đức kiên định của Chatral Rinpoche

Chatral Rinpoche nổi danh trong cộng đồng Tây Tạng bởi giới luật tâm linh vô song của ngài, đặc biệt là khi xảy ra việc ngài tự chế không ăn thịt. Ăn thịt là một phương diện kiên cố của văn hóa Tây Tạng và rất ít người có thể kiêng thịt lâu dài. Đức…
Đọc thêm

Tiểu sử vắn tắt Khenchen Kunzang Palden Chodrak (1872 – 1943)

Một học trò khác của Patrul Rinpoche[2] là Khenchen Kunzang Palden Chodrak. Ngài sinh ra ở Dzachukha trong vùng phía Bắc của miền Đông Tây Tạng, trong gia đình họ hàng với Patrul Rinpoche. Cha mẹ Ngài nghèo và không có nguồn lực để thỉnh cầu giáo lý; Ngài Kunzang Palden trải qua vô vàn khó khăn khi còn trẻ. Ngài đã phụng sự Pháp chủ Patrul Rinpoche như là đạo…
Đọc thêm

Đức Kyabje Namkhai Nyingpo Rinpoche đời thứ 7

Đức Kyabje Namkhai Nyingpo Rinpoche đời thứ 7 sinh năm 1966 tại thung lũng linh thiêng Tongzhang Thrichu Geonpa thuộc miền Đông Bhutan. Thân phụ của Ngài là Yab Tshering Gyaltshen và thân mẫu của Ngài là Yum Sherabmo. Ngài được sinh ra cùng với nhiều dấu hiệu kiết tường và diệu kỳ. Dòng nước…
Đọc thêm

Cuộc đời Đạo sư Kunkhyen Longchen Rabjam (Longchenpa)

Trong những đạo sư Dzogpa Chenpo (Đại Toàn Thiện) từ thời Guru Padmasambhava và Vimalamitra (thế kỷ thứ 9), Kun-khyen Longchen Rabjam (1308-1363) là người lỗi lạc nhất, thiền giả, triết gia và tác giả vĩ đại nhất. Ngài sinh trong một làng tên là Todtrong, trong thung lũng Tra miền Yoru – một trong…
Đọc thêm

Tiểu sử Đức Chögyal Namkhai Norbu Rinpoche

Đức Chögyal Namkhai Norbu Rinpoche sinh trưởng tại vùng Derge, miền Đông Tây Tạng, vào năm 1938. Khi lên hai tuổi, Ngài đã được công nhận là hóa thân của Đức Adzom Drugpa (1842-1924), một trong những Đạo sư Dzogchen vĩ đại của đầu thế kỷ 20. Đức Adzom Drugpa là đệ tử của Đức…
Đọc thêm