Chuyên mục: Kinh sách Drikung

Thực hành thiền Đức Phật Dược Sư

Giới thiệu Bản văn thực hành thiền về tụng đọc câu chú của Đức Phật Dược Sư được gọi là giọt Cam lộ (Ambrosia). Đây là một bản thực hành rút gọn, giống như một giọt nước trong đại dương. Một thời khóa kết thúc sau 10 phút. Những bản thực hành khác dài hơn,…
Đọc thêm

Thực hành thiền Đức Kim Cương Thủ

Giới thiệu Đấng Bí mật chiến thắng ma quỷ, một vị Bồ Tát, vị Bồ Tát có bề ngoài của Đức Phật Shakyamuni (Thích Ca Mâu Ni), bên trong là đức Vajrapani (Kim Cương Thủ), và bí mật là đức Vajradhara (Kim Cương Trì). Người mang những kho báu là những bài giảng bí mật…
Đọc thêm

Tâm tuyệt diệu – những giáo lý về Quy y, Bồ tát và Mật giới của Garchen Rinpoche

Ý nghĩa của Quy y  Nếu trước kia con đã thọ giới quy y, trong cả bốn truyền thống, điều đó đều giống nhau. Tam Bảo luôn giống nhau. Vì thế, nếu con đã thọ quy y trước kia, con không cần phải thọ lại nữa. Nhưng con vẫn có thể nếu muốn. Nhưng thậm chí nếu con đã thọ trước kia, thật tốt khi nghe lời giới…
Đọc thêm

Thực hành Thiền Đức Quán Thế Âm

Giới thiệu Trong Phật giáo nói chung và đặc biệt trong Đại thừa và Kim Cương thừa, triết học từ bi trở thành khái niệm trọng tâm, và việc thực hành từ bi trở thành cốt lõi. Bồ đề tâm của đức Chenrezig đã có một lịch sử lâu đời gắn với sự từ bi…
Đọc thêm

Đạo sư viên mãn ba thân – năm trí

Giáo lý hôm nay liên quan đến một số câu hỏi mà vài đệ tử đã hỏi về ‘Trăm Gia Đình Của Chư Tôn An Bình Và Phẫn Nộ Linh Thiêng’. Những vị Bổn Tôn này được thiết lập hoàn toàn trong thân người và trong tất cả hữu tình chúng sinh, điều khiến một số đệ tử hỏi rằng: “Làm sao mà chư vị được thiết lập hoàn toàn như vậy?”. Về ‘Trăm Gia Đình Của Chư Tôn An Bình Và Phẫn…
Đọc thêm