Chuyên mục: Gelug

Tám đề mục chuyển hóa tâm

Tám đề mục chuyển hoá tâm, một văn bản của Kadampa hành giả Langri Tangpa giải thích tuệ trí và phương pháp thực hành của Ba la mật thừa (Paramitayana ), bảy đề mục đầu nói về phương pháp - từ bi yêu thương, tâm giác ngộ hay tâm bồ đề - đề mục thứ…
Đọc thêm

Tám tiết thơ giúp tập luyện tâm thức

Lời giới thiệu: Bài chuyển ngữ dưới đây trích từ một quyển sách của Đức Đạt-Lai Lạt-Ma mang tựa đề "Tâm Thức Giác Ngộ, Những lời khuyên Trí tuệ cho những con người ngày nay" (L'Esprit en Eveil, Conseils de Sagesse aux hommes d'aujourd'hui, nxb Presses du Chatelet, 2009. Phiên bản tiếng Anh: In My…
Đọc thêm

Tăng tiến tín tâm vào tính Phật của chúng ta

Hỏi: Xin Ngài cho biết cách thức tốt nhất để tăng tiến tín tâm vào Tính Phật của chúng ta ? Đáp: Căn cứ trên khái niệm về Tính không nghĩa là Quang Minh khách thể, và cũng căn cứ khái niệm về Quang Minh chủ thể, chúng ta cố gắng phát triển một sự…
Đọc thêm

Thực hành Cho và Nhận mỗi ngày

Vào buổi chiều sau khóa giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma, chúng tôi đi uống trà với Geshe của một trung tâm của chúng tôi cùng vài đệ tử của vị này. Geshe-la nài nỉ tôi cho trung tâm một lời khuyên hay nhất, và chúng tôi trò chuyện chút ít về những khó…
Đọc thêm