Chuyên mục: Tương đối (Từ-Bi-Hỷ-xả)

Các bạn có thể làm được gì cho thế giới

Hỡi các bạn trẻ của tôi, tất nhiên là các bạn muốn biết mình phải làm gì để thực hiện cuộc Cách mạng từ bi. Đây là một cuộc cách mạng nội tâm, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tác động đến thế giới bên ngoài. Trái lại, các tác động của…
Đọc thêm

Đối xử với mọi người như Đức Phật

Là một vị thầy Phật giáo, tôi thường nhận được những câu hỏi về thiền định và các nguyên tắc Phật giáo sâu xa, chẳng hạn sự khởi lên phụ thuộc và tính Không. Tôi rất hoan hỷ được chia sẻ điều mình biết về những chủ đề này. Nhưng tôi nhận ra rằng người…
Đọc thêm

Mở rộng Tâm với lòng Bi

Trong chương này tôi sẽ nói về lòng bi và sự thiền định về lòng bi. Nhưng trước khi đi vào lòng bi, tôi muốn nhắc đến đôi điều quan trọng, sẽ giúp chúng ta dễ dàng hiểu được lòng bi là gì, làm sao để phát triển lòng bi và lòng bi có thể…
Đọc thêm

Những Lời Dạy Thực Tiễn Của Đức Đạt Lai Lạt Ma

1- Khi cảm thấy hoang mang, mất tự tin, hãy nghĩ ngay đến tiềm năng tuyệt vời được sinh làm thân con người, tấm thân ấy chỉ ước mong được nẩy nở. Vì thế, hãy nhìn vào kho tàng quý giá đó đang được cất giữ trong ta để tìm lấy nguồn hạnh phúc :…
Đọc thêm

Tinh Tấn Siêu Việt – Thực Hành Của Một Bồ Tát

By Dilgo Khyentse Rinpoche Chỉ để làm lợi ích cho riêng mình, ngay cả các Thanh Văn và Phật Độc GiácCũng phải nỗ lực như người cứu đầu mình đang bốc cháy:Nhìn thấy điều này, để làm lợi lạc tất cả chúng sinh,Thực hành hạnh tinh tấn, cội nguồn của những phẩm hạnh tuyệt vời, là…
Đọc thêm