Chuyên mục: Đạo sư Chokling Tersar

Tiểu sử ngắn của Đức Phakchok Rinpoche

Trong 4 trường phái Kagyu chính và 8 trường phái Kagyu nhỏ, Pháp chủ phi phàm Đức Taklungpa Tashi Pal, vang danh khắp 3 cõi luân hồi (Tam giới), đã thiết lập truyền thống Taklung Kagyu trong thế giới này. Nhiều thế kỉ sau, Đức Liên Hoa Sanh đã tiên tri trong một terma rằng:…
Đọc thêm

Tiểu sử ngắn của Đức Tulku Urgyen Rinpoche

Đức Tulku Urgyen Rinpoche sinh tại miền Đông Tây Tạng vào ngày 10 tháng 4 theo Tạng lịch năm 1920. Ngài được xác nhận bởi Đức Pháp Vương Gyalwang Karmapa đời thứ 15 là Hóa thân của Đức Chöwang Tulku và Nubchen Sangye Yeshe, đệ tử tâm truyền của Đức Liên Hoa Sanh. Đạo sư…
Đọc thêm

Tiểu sử của Đức Tulku Chökyi Nyima Rinpoche

Tulku Chökyi Nyima Rinpoche sinh trưởng trong dòng họ Tsangsar vào tháng 7 Âm lịch năm 1951. Ngài  là trưởng tử của Tulku Urgyen Rinpoche  mà dòng họ Ngài đã trì giữ dòng truyền thừa Barom Kagyu (ngày nay rất hiếm) qua nhiều thế hệ. Lúc 18 tháng tuổi, Chökyi Nyima – Mặt trời Pháp…
Đọc thêm

Tổ Chokgyur Dechen Lingpa

 Tổ Chokgyur Dechen Lingpa Bậc nắm giữ kho tàng Terma Chokling Tersar Cách đây 2500 năm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lần đầu tiên đã giảng dạy giáo lý con đường giác ngộ cho chúng sinh trong cõi giới này. Khi âm vang Giáo Pháp của Đức Phật lan truyền khắp muôn nơi, vị…
Đọc thêm