Chuyên mục: Kinh sách Ningthik

Trận mưa và những sự ban phước

Khi Guru Rinpoche ở Viện Lam ngọc tại Samye, Namkhai Nyingpo, Trisong Detsen và Landro Lotsa cầu thỉnh một sadhana nhấn mạnh tới thực hành Guru Yoga dẫn tới sự thiền định về Đại Viên mãn. Sau đó Guru Rinpoche tự biến hoá thành Hayagriva, ban nhập môn mạn đà la Sangwa Nyingtig, “Tâm Yếu…
Đọc thêm

Tương duyên

Từ đỉnh ngọn kiếm thanh xuân thống lĩnh của bất nhị Bùng lên ngọn lửa thiêu tan mọi vọng tưởng nhị nguyên. Nguyện cầu Đức Văn Thù, Bổn tôn đoạn diệt mọi hạnh phúc, khổ đau nhị nguyên đối đãi, Luôn an trụ bất phân ly trong đóa sen nơi trái tim của bạn. Tôi…
Đọc thêm

Lời Khai Thị Tâm Yếu Từ Đức Orgyen Kusum Lingpa

Nếu các con có niềm tin và luôn ghi nhớ cầu nguyện đến Thầy, Thầy có thể đến với con như một tia chớp sáng và giúp con thoát khỏi tình cảnh trong bardo. Nhân duyên của Ngài với thế giới này đã cạn kiệt và lời hứa hẹn năm xưa khi Ngài lên 23…
Đọc thêm

Mở rộng Tâm với lòng Bi

Trong chương này tôi sẽ nói về lòng bi và sự thiền định về lòng bi. Nhưng trước khi đi vào lòng bi, tôi muốn nhắc đến đôi điều quan trọng, sẽ giúp chúng ta dễ dàng hiểu được lòng bi là gì, làm sao để phát triển lòng bi và lòng bi có thể…
Đọc thêm