Chuyên mục: Truyền thừa Dorje Drak

Đôi nét về Tu viện truyền thống Dorje Drak

Tu viện Dorje Drak, Tây Tạng Tổ Khai Mật Tạng vĩ đại Terton Rigdzin Godem Tu viện lớn Dorje Drak (Hòn đá không thể phá hủy) ở Tây Tạng là một trong 6 tu viện lớn nhất của Truyền thống Nyingmapa. Tu viện nổi tiếng với việc nắm vững giáo lý  truyền thống “Kho Tàng…
Đọc thêm