Chuyên mục: Video

VCD-Bậc Tôn Quý

Terton Namkha Rinpoche [video width="640" height="352" mp4="http://kimcuongthua.vn/wp-content/uploads/Gesar-Enrichment-with-His-Eminence-Namkha-Drimed-Rinpoche.mp4"][/video]
Đọc thêm