Chuyên mục: Truyền thừa Drikung

Lịch sử truyền thống Drikung Kagyu

Pháp vương Jinten Sumgon (1143-1217) DÒNG TRUYỀN THỪA MAHAMUDRA (ĐẠI ẤN) DRIKUNG KAGYUD Ba Dòng Suối Truyền thừa tụ hội thành Dòng Drikung Kagyud                                                               …
Đọc thêm

Lịch sử chư tổ dòng Pháp Drikung Kagyu

Vajradhara nghĩa đen là bậc trì giữ kim cương. Đức Phật Kim Cương Trì Vajradhara là Đức Phật nguyên thủy, hiện thân của tất cả chư Phật trong ba đời và là tinh túy của tam thân - thân của chư Phật. Đức Phật Kim Cương Trì cũng biểu trưng cho Pháp thân Phật và…
Đọc thêm