Chuyên mục: Truyền thừa Kadam

Những khuyên nhủ về tu tâm

Những khuyên nhủ về tu tâm bàn về cách làm sao tiến bộ hơn nữa trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chủ đề này có vẻ được nối kết với một nhận thức tổng quát như thế nào chúng ta có thể cư xử thích đáng trong những mối quan hệ của chúng…
Đọc thêm

Những kỷ luật tu tâm

Ba la mật kết hợp với điểm thứ sáu của tu tâm là bát nhã ba la mật. Những châm ngôn này đều nối kết với sự làm bén nhọn trí thông minh của bạn để làm việc với chính bạn. Đó là ý tưởng cây kiếm bát nhã. Bát nhã được xem là cây…
Đọc thêm

Sự đánh giá việc tu tâm

Điểm năm: Sự đánh giá về việc tu tâm Điểm năm và thiền định ba la mật Phạm trù thứ năm của tu tâm liên hệ với thiền định ba la mật. Tư tưởng về thiền định ba la mật căn bản là bạn bắt đầu nắm bắt được một số khả tính của sức nóng…
Đọc thêm

Lời dạy thiết yếu của các Đạo sư Kadampa

 Đức Dalai Lama 14 - Đạo sư nắm giữ truyền thống Kadampa  Lời Giới thiệu Truyền thống Kadampa của Phật giáo Tây Tạng xuất hiện trong thế kỷ mười một vô cùng tích cực và sáng tạo. Trường phái này do Đạo sư Ấn Độ Atisha (982-1054) sáng lập. Ngài đến Tây Tạng năm 1042.…
Đọc thêm