Chuyên mục: Đạo sư Drukpa

Thông bạch chương trình giao lưu trao đổi Phật pháp của H.E. Khamtrul Shebrub Nyima Rinpoche đời thứ 9 cùng tăng đoàn tại Việt nam

TỪ NGÀY 14/09/2019 - 28/09/2019 Được sự chấp thuận của Ban Tôn Giáo Chính Phủ, Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam và các cơ quan chức năng, Tăng đoàn Phật Giáo Ấn Độ do H.E Khamtrul Shedrub Nyingma Rinpoche cùng Tăng chúng đến thăm và trao đổi phật pháp tại Việt Nam từ…
Đọc thêm

Tiểu sử Đức Kyabje Dorzong Rinpoche đời thứ 8

Chi tiết cụ thể về sự ra đời của Dorzong Rinpoche hiện thời đã được báo trước rất rõ ràng bởi Kyabje Drukpa Yongdzin Rinpoche đời thứ 7, vị thầy gốc của Kyabje Dorzong Rinpoche đời thứ 7. Những chi tiết này cũng đã được dự liệu bởi Ngài Kyabje Khamtrul Rinpoche đời thứ 8…
Đọc thêm

Tiểu sử Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa 12

Ngài đản sinh tại thánh địa "Hồ Liên Hoa" Tso Pema, nơi từng là Vương quốc Zahor thuộc bang Himachal Pradesh Ấn Độ. Ngài giáng sinh vào buổi bình minh ngày mùng mười tháng giêng năm Quý Mão thuộc cung thứ 16 theo lịch Tây Tạng tức năm 1963. Trong lúc các Đạo sư vân…
Đọc thêm

Tiểu sử Đức Drukpa Choegon Rinpoche

Hóa thân đời thứ 9 hiện tại được nhận ra khi lên ba tuổi bởi ngài Gyalwang Karmapa thứ 16. Ngài Karmapa gửi ngài Kyabgon Khamtrul Rinpoche đời thứ 8 ba bức thư miêu tả chính xác vị trí của ngài Drukpa Choegon, ngôi nhà, tên gia đình ngài, và năm mà ngài sinh ra.…
Đọc thêm