Chuyên mục: Kinh sách Neydo

Những Lỗi Lầm Của Sinh Tử

By Karma Khenchen Rinpoche Được đặt căn bản trên những hành động tích cực, tiêu cực và trung tính mà chúng sinh đã thực hiện, họ được tái sinh trong một trong sáu cõi sinh tử (chu kỳ đau khổ mà chúng sinh sống trong đó.) Chúng ta sẽ bắt đầu với ba trạng thái…
Đọc thêm

Nuôi Dưỡng Bồ Đề Tâm

By Chagme Rinpoche Nếu bạn hỏi ta tham dự vào việc lắng nghe, suy niệm và thiền định về giáo lý như thế nào thì câu trả lời là ta cần làm những điều đó không chỉ vì lợi ích của ta, nhưng bởi lợi lạc của tất cả chúng sinh. Như vậy bạn phát…
Đọc thêm