Chuyên mục: Truyền thừa Karma

Trình độ của một người Thầy Phật giáo đích thực

Do lời dạy của Đức Phật vô cùng sâu sắc và rộng lớn, vì vậy việc trở thành một người thầy thực sự có trình độ là điều vô cùng khó. Để thực sự có năng lực, đòi hỏi bạn phải đạt được một mức độ hiểu biết có thể hiểu được toàn bộ bản…
Đọc thêm

Sơ lược truyền thống Karma Kagyu

Các Chư Đạo Sư trì giữ dòng Karma Kagyu Cây truyền thừa Karma Kagyu Thaye Dorje, Đức Pháp Vương Gyalwa Karmapa đời thứ 17 là vị hộ trì Dòng truyền thừa Karma Kagyu, một dòng phái Phật giáo ở Tây Tạng đã hoạt động được 900 năm nay. Lịch sử của dòng truyền thừa này bắt…
Đọc thêm