Chuyên mục: Lịch sử Kagyn

Lịch sử sơ lược truyền thống Kagyu

 Kagyu là dòng Khẩu Truyền (hoặc có khi còn được gọi là Nhĩ Truyền) do chư đạo sư trực tiếp truyền lại cho đệ tử, từ  miệng của Thầy qua tai của trò, chứ không qua văn tự. Dòng Kagyu gồm nhiều tông phái với các vị Tổ khác nhau gồm : Hai Ngài Karmapa…
Đọc thêm