Chuyên mục: Chokling Tersar

Bốn Pháp Của Gampopa

By Tulku Urgyen Rinpoche Gampopa Trước khi thọ nhận giáo lý, hãy cùng khởi lên động cơ của bồ đề tâm cao quý. Hãy mong ước rằng: “Con sẽ nghiên cứu Pháp và thực hành đúng đắn để thiết lập tất cả những bà mẹ của con, hữu tình chúng sinh nhiều như hư không,…
Đọc thêm

Ba Kim Cương

By Tulku Urgyen Rinpoche Bây giờ tôi muốn giải thích về ba lời khuyên của ngài Atisha, gọi là Ba Kim Cương. Trong rất rất lâu, chúng ta trôi lăn trong luân hồi từ đời này sang đời khác. Chúng ta đã chết và tái sinh và lại chết, điều này gần như vô tân.…
Đọc thêm

Tiểu sử ngắn của Đức Phakchok Rinpoche

Trong 4 trường phái Kagyu chính và 8 trường phái Kagyu nhỏ, Pháp chủ phi phàm Đức Taklungpa Tashi Pal, vang danh khắp 3 cõi luân hồi (Tam giới), đã thiết lập truyền thống Taklung Kagyu trong thế giới này. Nhiều thế kỉ sau, Đức Liên Hoa Sanh đã tiên tri trong một terma rằng:…
Đọc thêm

Tiểu sử ngắn của Đức Tulku Urgyen Rinpoche

Đức Tulku Urgyen Rinpoche sinh tại miền Đông Tây Tạng vào ngày 10 tháng 4 theo Tạng lịch năm 1920. Ngài được xác nhận bởi Đức Pháp Vương Gyalwang Karmapa đời thứ 15 là Hóa thân của Đức Chöwang Tulku và Nubchen Sangye Yeshe, đệ tử tâm truyền của Đức Liên Hoa Sanh. Đạo sư…
Đọc thêm

Tiểu sử của Đức Tulku Chökyi Nyima Rinpoche

Tulku Chökyi Nyima Rinpoche sinh trưởng trong dòng họ Tsangsar vào tháng 7 Âm lịch năm 1951. Ngài  là trưởng tử của Tulku Urgyen Rinpoche  mà dòng họ Ngài đã trì giữ dòng truyền thừa Barom Kagyu (ngày nay rất hiếm) qua nhiều thế hệ. Lúc 18 tháng tuổi, Chökyi Nyima – Mặt trời Pháp…
Đọc thêm