Chuyên mục: Kinh sách Sakya

Bài ca vĩ đại của sự kinh nghiệm

Namo gurubhadraya Đến chư đạo sư và bổn tôn cá nhân an trụ bất khả phân, Bậc hợp nhất mọi phẩm tính vào dòng tâm thức, Con đảnh lễ với thân, khẩu, ý thanh tịnh; Con cúng dường thoát khỏi người bám chấp và sự chấp bám; Con tán thán bằng tâm, vượt lên hoạt động của ngữ, thoát khỏi sự tạo tác; Con sám hối mà không vướng mắc bởi tội lỗi vi phạm trong ba thời; Con quy y không đối…
Đọc thêm

Kính lễ đến Đức Phật bậc thực hiện mười hai việc làm Giác Ngộ

Ngài là bậc thiện xảo, bi mẫn, sinh ra trong dòng truyền Shakyas, Không thể thất bại bởi người khác, bậc tiêu diệt các mara, Thân Ngài huy hoàng như Núi Tu Di bằng vàng ròng, Vị Vua của Shakyas – con kính lễ dưới chân Ngài. Ngài là bậc đầu tiên phát triển tâm giác ngộ, [Kế đó] viên mãn hai tích lũy về công đức và trí tuệ, Và trong thời…
Đọc thêm

Những Lời Khai Thị Của Đại Sư Tulku Nyima Gyaltsen Rinpoche

Xin Rinpoche chỉ cho biết phương pháp mau chóng nhất để thành tựu... Ai cũng muốn đi cho nhanh, nhưng phương pháp mau chóng nhất để thành tựu là đừng đốt giai đoạn, cũng đừng nhen nhúm ý tưởng muốn đốt giai đoạn. Vì đốt giai đoạn xong thì sẽ vấp ngã; vấp ngã xong…
Đọc thêm