Chuyên mục: Truyền thừa Neydo

Những Lỗi Lầm Của Sinh Tử

By Karma Khenchen Rinpoche Được đặt căn bản trên những hành động tích cực, tiêu cực và trung tính mà chúng sinh đã thực hiện, họ được tái sinh trong một trong sáu cõi sinh tử (chu kỳ đau khổ mà chúng sinh sống trong đó.) Chúng ta sẽ bắt đầu với ba trạng thái…
Đọc thêm

Nuôi Dưỡng Bồ Đề Tâm

By Chagme Rinpoche Nếu bạn hỏi ta tham dự vào việc lắng nghe, suy niệm và thiền định về giáo lý như thế nào thì câu trả lời là ta cần làm những điều đó không chỉ vì lợi ích của ta, nhưng bởi lợi lạc của tất cả chúng sinh. Như vậy bạn phát…
Đọc thêm

Tiểu sử ngắn Đức Karma Khenchen Rinpoche

Đức Shantarakshita Đức Vimalamitra Đức Karma Khenchen là Hóa thân của Đức Shantarakshita (Tu viện trưởng vĩ đại ở Tây tạng), người đã đem ngọn đèn Pháp đầu tiên tới Tây Tạng. Ngài cũng chính là Hóa thân của Vimalamitra. Pháp vương Karmapa đời thứ 5 đã tiên tri rằng: “Tại đây, Bậc trì giữ Giáo pháp…
Đọc thêm

Tiểu sử ngắn Đức Kyabje Neydo Sangtrul Rinpoche

Đức Neydo Sangtrul Rinpoche chính là Hóa thân của Thành tựu giả Shavaripa - Ấn Độ Người tiên phong của truyền thống Neydo vinh quang và huy hoàng, Đức Karma Chagme, một học giả vĩ đại - một bậc Đạo sư chứng ngộ, Ngài chính là kết hợp tinh túy của trí tuệ, lòng bi mẫn và…
Đọc thêm