Chuyên mục: Truyền thừa Dzogchen

Lịch sử Truyền thống Dzogchen (Đại viên Mãn)

Truyền thống Dzogchen Longchen Ningthik Dòng truyền thừa Đại Viên Mãn khởi thủy được trao truyền từ Pháp thân Đức Phật Phổ Hiền, Báo thân Kim Cương Tát Đỏa và Hóa thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Năm 626 trước công nguyên, vị Thầy giảng Pháp siêu việt, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni…
Đọc thêm