Chuyên mục: Taklung Kagyu

Tiểu sử ngắn của Đức Phakchok Rinpoche

Trong 4 trường phái Kagyu chính và 8 trường phái Kagyu nhỏ, Pháp chủ phi phàm Đức Taklungpa Tashi Pal, vang danh khắp 3 cõi luân hồi (Tam giới), đã thiết lập truyền thống Taklung Kagyu trong thế giới này. Nhiều thế kỉ sau, Đức Liên Hoa Sanh đã tiên tri trong một terma rằng:…
Đọc thêm

Đức Taklung Thangpa Tashi Pal

Tu viện Taklung Kagyu - Tây tạng  Dòng truyền thừa Taklung Kagyu không bị gián đoạn cho đến ngày nay kể từ khi được thành lập bởi Đức Pháp chủ Taklung Thangpa Tashi Pal (1142-1210), cũng chính là người đã sáng lập Tu viện Taklung Yarthang. Ngài là Pháp chủ vô song, đấng bao hộ của…
Đọc thêm

Lịch sử Dòng Truyền Thừa Taklung Kagyu

Truyền Thừa Taklung Kagyu Giáo lý của Đức Phật đã đến Tây Tạng, Xứ Tuyết mát mẻ với những rặng núi bao quanh, trong suốt hai giai đoạn Cựu Dịch và Tân Dịch. Truyền thống Kagyupa lừng lẫy, những đấng bảo hộ chúng sinh thuộc phái Tân Dịch, và sở hữu những sự thực hành…
Đọc thêm