Chuyên mục: Padmakara

Tiểu Sử Ngắn Đức Jigme Khyentse Rinpoche

Đức Jigme Khyentse Rinpoche là con trai út của Terton Kangyur Rinpoche, từ khi còn rất nhỏ, ngài đã được đức Thánh sư Karmapa 16 và Thánh sư Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche chứng nhận là tái sinh của Jamyang Khyentse Chokyi Lodro (Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö Rinpoche là hoá thân của  Jamyang Khyentse Wangpo (1820–1892), một bậc…
Đọc thêm

Tiểu sử ngắn Đức Taklung Tsetrul Pema Wangyal Rinpoche

[caption id="attachment_5985" align="aligncenter" width="547"] (Kích vào ảnh để xem rõ hơn)[/caption] Đức Pema Wangyal Rinpoche - Thánh Trulshik Rinpoche - Đức Dordzin Rinpoche Đức Taklung Tsetrul Pema Wangyal Rinpoche là con trai cả của Kyabje Kangyur Rinpoche. Ngài sinh tại vùng Dakmar ở Tây Tạng. Dưới sự hướng dẫn của Kyabje Kangyur Rinpoche, Kyabje Dilgo…
Đọc thêm