Chuyên mục: Đạo sư Kathok

Cam kết trì giữ đạo đức kiên định của Chatral Rinpoche

Chatral Rinpoche nổi danh trong cộng đồng Tây Tạng bởi giới luật tâm linh vô song của ngài, đặc biệt là khi xảy ra việc ngài tự chế không ăn thịt. Ăn thịt là một phương diện kiên cố của văn hóa Tây Tạng và rất ít người có thể kiêng thịt lâu dài. Đức…
Đọc thêm

Tiểu sử ngắn Đạo sư Nyoshul Khenpo Rinpoche

Đạo sư Đại Viên Mãn Nyoshul Khenpo Rinpoche và Đức Sogyal Rinpoche Đây hoàn toàn không phải là một namthar – một tiểu sử tâm linh – nó chỉ là một chuỗi những chuyện rủi ro. Tôi sinh ở miền đông Tây Tạng năm 1932. Cha tôi là một kẻ cướp lang thang, một kẻ…
Đọc thêm

Tiểu sử Đức Zhichen Ontrul Rinpoche

Ngài được xác chứng là hóa thân của đức Thangton Gyalpo, một trong những hành giả yogi vĩ đại nhất của Tây Tạng. Trong kiếp trước, Ngài là một trong những đạo sư đứng đầu dòng Nyingma Kathok có trụ xứ tại chùa Zhichen cũng chính là ngôi chùa cha tôi ở. Sau khi hoàn…
Đọc thêm

Phụ Thân Tôi – Ngài Zhichen Bairo Rinpoche

Ngài Zhichen Bairo Rinpoche Lotsawa Vairochana nổi tiếng là một đại dịch giả giác ngộ và Ngài đã phiên dịch tất cả các giáo pháp Tam Thừa sang tiếng Tạng với tài năng dịch thuật xuất chúng của mình. Trụ xứ chính hay tự viện của cha tôi là Zhichen Kharmar Sangag Tangye Ling ở…
Đọc thêm

Đức Kyabje Kathok Moktsa Rinpoche

Đức Kyabje Kathok Moktsa Rinpoche Bác tôi là bậc Thượng sư có nhiều năng lực phi thường cùng Bồ đề tâm mạnh mẽ hướng tới chúng sinh, và điều này đem lại lợi lạc vô cùng cho những ai có thiện duyên hạnh ngộ ông. Ngài được tôn kính rộng khắp là một trong những…
Đọc thêm