Chuyên mục: Lịch sử chung

Vài nét về dòng Truyền thừa Sakya

Lịch sử của dòng Sakya bắt nguồn từ các vị trời giáng sinh từ cõi Tịnh Quang trong cõi trời Sắc giới đến ngự tại các rặng núi tuyết của Tây Tạng vì lợi lạc của chúng sinh. Có mười thế hệ nối tiếp trước khi Đạo Sư Liên Hoa Sinh đến Tây Tạng. Vào…
Đọc thêm

Bài ca vĩ đại của sự kinh nghiệm

Namo gurubhadraya Đến chư đạo sư và bổn tôn cá nhân an trụ bất khả phân, Bậc hợp nhất mọi phẩm tính vào dòng tâm thức, Con đảnh lễ với thân, khẩu, ý thanh tịnh; Con cúng dường thoát khỏi người bám chấp và sự chấp bám; Con tán thán bằng tâm, vượt lên hoạt động của ngữ, thoát khỏi sự tạo tác; Con sám hối mà không vướng mắc bởi tội lỗi vi phạm trong ba thời; Con quy y không đối…
Đọc thêm

Lịch sử của phái Sakya

Vị vua đầu tiên của Tây Tạng là Nyatri Tsanpo, người mà một số học giả nói là đã sinh năm 126 trước công nguyên. Triều đại của ông là dấu ấn rõ ràng của Tây Tạng nguyên thủy (Bod) như một nước có chủ quyền. Trong lúc không có nhiều người biết về Tây Tạng trong giai đoạn này, các ghi chép thời xưa trình bày người Tây Tạng am tường về y…
Đọc thêm

Lịch sử sơ lược Truyền thống Sakya

 Pháp Vương Jigdal Dagchen Sakya và Pháp Vương Sakya Trizin Cây truyền thừa dòng Sakya Sakya có nghĩa là Đất Màu Xám hay dòng truyền thừa Lam Thổ... Ngài Sakya Trizin đời thứ 41 hiện là Pháp Vương nắm giữ dòng truyền thừa Sakyapa Quý Tộc Họ Khon và Khon Lui Wangpo Sunga Từ thế kỷ…
Đọc thêm