Chuyên mục: Truyền thừa Dujom

Bậc trì giữ truyền thống Dujom Tersar

Đức Kyabje Dudjom Rinpoche (1904-1987) Cây truyền thừa Dujom Tersar  Đức Kyabje Dudjom Rinpoche (1904-1987) là một vị thánh và Vidyadhara (Trì Minh Vương) vĩ đại của Phái Nyingma (Cổ Phái) của Phật Giáo Tây Tạng, và được cộng đồng Tây Tạng coi là vị đại diện trực tiếp của Guru Rinpoche, vị Phật thứ hai…
Đọc thêm