Chuyên mục: Giới Luật

Căn bản giới Bồ tát của Phật Giáo Tây Tạng

Giới là một hình thức vi tế không thấy trong sự tương tục tinh thần, là thứ hình thành thái độ. Một cách đặc biệt, nó là một sự kìm chế khỏi "một hành vi lỗi lầm", hoặc là một thứ tiêu cực một cách tự nhiên hay một việc mà Đức Phật ngăn cấm cho những cá nhân đặc thù đang tu tập để đạt đến những mục tiêu đặc biệt. Một thí dụ trước đây là việc lấy đi mạng sống…
Đọc thêm

Mười bốn Mật giới

Trước tiên, tôi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Quý vị biết chủ đề của ngày hôm nay là gì không? Nếu quý vị không biết chủ đề là gì, tôi sẽ nói bất cứ điều gì tôi muốn [Rinpoche cười]. Như tôi từng nói trước đây, ở Việt Nam, quý vị nhận…
Đọc thêm

Giới nguyện Kim Cương thừa

Đạo sư Chatral Rinpoche - Bậc trì giữ thanh tịnh Giới luật Kim cương thừa   Kim Cương thừa luôn được coi là truyền thừa bí mật bởi việc thực hành đòi hỏi căn cơ và trình độ nhất định. Thông thường, khi thực hành Kim Cương thừa, chúng ta được xem như đã có…
Đọc thêm

Tổng quan về Giới luật

Thánh Trulshik Rinpoche - Bậc trì giữ dòng Giới luật  Sau khi thụ nhận Quán đỉnh chúng ta được phép hành trì Mật thừa. Chữ “trì” trong cụm từ này có nghĩa là sự trì giữ, ở đây là mối liên hết với Thượng sư và Bản tôn quán đỉnh và điều này có liên…
Đọc thêm

Những lợi ích của việc xuất gia

by Lama Zopa Rinpoche Rinpoche đã chuẩn bị tiểu luận này để đăng trong Tạp chí Mandala, Tháng Chín-Tháng Mười 1996. Lúc đầu nó được đọc cho Thượng Tọa Roger Kunsang ghi lại, sau đó được khai triển với sự trợ giúp của Thượng Tọa Paul LeMay. Nếu quý vị nói với những người Tây…
Đọc thêm