Chuyên mục: Đạo sư Drikung

Sơ lược tiểu sử Traga Rinpoche

Đại Sư Traga Rinpoche ra đời vào ngày 15 tháng 8 âm lịch Tây Tạng (năm 1954 Tây lịch). Thân phụ của Ngài là một đại hành giả cũng như các tổ phụ của Ngài từng là các hành giả danh tiếng trong giòng phái Cổ Mật. Khi được 4 tuổi, Lhotul Khakhyab Dorje thứ…
Đọc thêm

Tiểu sử của Drikung Lamchen Gyalpo Rinpoche

Trong văn hóa Tây Tạng, những mối liên hệ gia tộc thì vô cùng quan trọng đến nỗi ngay cả những người Tây Tạng không được hay ít nhận được sự giáo dục cũng có thể truy nguyên những thân tộc của mình qua nhiều thế hệ. Với một người là tulku (tái sinh) thì…
Đọc thêm

Câu Chuyện Của Sư Ông Kyunga và Sư Tổ Chetsang Rinpoche

Đạo sư Kyunga Sodpa Gyatso (1911-1980) xuất thân từ vùng Kham và được xem là một đạo sư chứng ngộ. Ngài là một nhân vật với cá tính mạnh mẽ, không hề biết khuất phục, và nghiêm khắc chẳng khác nào đại đạo sư Marpa. Trong cuộc đời này, ngài đã trải qua ba mươi…
Đọc thêm

Tiểu sử Đức Drupon Sonam Jorphel Rinpoche

Ladakh là một miền đất tuyệt đẹp được gia hộ bởi một chuỗi liên tục không gián đoạn các vị Vua và thượng thư thông tuệ và chứng ngộ, là hiện thân của các Đại Bồ Tát. Một trong những thung lũng trong vùng thấp của miền đất này là Bodhkharbu, tại đây Đức Drupon…
Đọc thêm

Tiểu sử Đức Garchen Triptrül Rinpoche

 "Có những vết thương còn tệ hại hơn cả sự chết chóc. Tâm thức của Garchen Rinopche đã bị chấn thương khi chứng kiến cảnh những người vô tội, gia đình và bằng hữu bị giết hại. Đại sư Garchen trước đây thường nghĩ rằng chẳng có ai trên thế giới này lại có nhiều…
Đọc thêm