Chuyên mục: Tin tức mới

Thông bạch lịch Hoằng Pháp Đức Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche

THÔNG BẠCH CHUYẾN HOẰNG PHÁP ĐỨC PHÁP VƯƠNG KYABGON CHETSANG RINPOCHE VÀ TĂNG ĐOÀN TRUYỀN THỪA DRIKUNG KAGYU Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt nam và ban Tôn giáo Chính phủ, trung tâm Drikung Kagyu Dharma Raja hoan hỷ thông báo chuyến viếng thăm Việt nam cuối năm 2018,…
Đọc thêm

Ngày mai 16/07/2018 – Ngày Đại Cát tường Chokhor Duchen

NGÀY MAI 16/07/2018 NGÀY ĐẠI CÁT TƯỜNG CHOKHOR DUCHEN - SỰ KIỆN ĐỨC PHẬT THÀNH THỈNH CHUYỂN PHÁP LUÂN Chúng con xin thành kính Đảnh lễ Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. TADYATA…
Đọc thêm