Chuyên mục: Kinh sách Gelug

Năng lực chữa lành của lòng bi mẫn

Sự kết luận của tất cả những điều này thì như tôi đã đề cập ở trên. Lòng bi mẫn đối với chúng sinh là phương pháp tối hảo, cách đối trị tuyệt vời nhất để tẩy trừ những chướng ngại của cuộc đời; lễ puja tuyệt hảo để tiệt trừ những chướng ngại cho…
Đọc thêm

Ba cốt tủy của đạo lộ

Kính lễ Chư vị Chí tôn Thượng sư Tôi sẽ đem hết khả năng Giảng giải ý nghĩa tinh túy Của tất cả Kinh điển Chư Phật Là đạo lộ mà Chư Thánh Bồ Tát khen ngợi, Cổng vào cho những người may mắn Khao khát giải thoát. Những ai không màng hạnh phúc thế…
Đọc thêm

Luận giải Đèn Soi Nẻo Giác

Một bài pháp được ban cho chư Tăng Ni ở International Mahayana Institute tại Boudhanath, Nepal, ngày 2 tháng 2 năm 1975. Nicholas Ribush hiệu đính. Xin xem bản Phụ Lục 1 Illuminating the Path to Enlightenment của Đức Đạt Lai Lạt Ma, hay www.lamrim.org, để có bản dịch chánh văn. Lama Zopa Rinpoche dịch…
Đọc thêm

Phương pháp, trí huệ và ba con đường

Geshe Lhundub Sopa (1923), học giả vĩ đại từ Tu viện Sera, được biết đến vì hiểu biết của ngài về tánh Không. Ngài cũng là một trong các giám khảo kỳ thi biện luận của đức Đạt Lai Lạt Ma vào năm 1959 ngay trước khi phải đào thoát sang Ấn Độ khi Trung Quốc xâm chiếm Tây Tạng. Ngài sang Mỹ năm 1962 và tham gia giảng dạy tại trường Đại học Madison, tiểu bang Wisconsin…
Đọc thêm

Làm thế nào để bắt đầu thực hành Pháp

HH. Song Rinpoche (1905 - 1984) sinh ra tại Kham, Tibet, học tại tu viện Ganden, nổi tiếng là một geshe uyên bác và là tu viện trưởng ở đây trong 9 năm. Sau đó, Ngài sang Ấn Độ và là hiệu trưởng Học viện Nghiên cứu Tây Tạng Cao Cấp tại Sarnath. Rinpoche ban hướng dẫn nhập môn này vào ngày đầu tiên của khóa học hai tuần về Đại…
Đọc thêm