Chuyên mục: Bồ Đề Tâm

Đánh thức trái tim mình – Lòng Bi

Để giúp đỡ mọi chúng sinh đang bị giam giữ trong những khổ đau mà họ tin là không thể sửa tránh được, chúng ta hãy mặc áo giáp mềm mại của một lòng bi không chỉ giới hạn vào nhân loại, mà bao trùm toàn bộ hiện hữu, hữu hình hay vô hình. Đức…
Đọc thêm

Khi sợ hãi đến, bạn phải làm gì

Khi bắt đầu một mối quan hệ tình cảm, nhận một công việc hoặc chuyển đến một nơi sống mới, thường thì tự nhiên bạn sẽ cảm thấy đôi chút lo lắng, bất an. Có thể bạn sợ đó là quyết định sai lầm hay lo ngại mình sẽ thất bại trong môi trường mới.…
Đọc thêm

Luận giải về sự rèn luyện như tia sáng – Phần 4 – Hoàn tất những chuẩn bị và Hai loại Tâm giác ngộ

1. Giới thiệu tổng quát Giáo huấn được mở rộng vô hạn và được tuyên thuyết đến vô lượng chúng sinh khắp các loài đủ các tính khí. Tất cả có thể được bao gồm trong ba thừa của tâm thức: Tiểu Thừa, Đại Thừa hiển giáo và Đại Thừa mật giáo. Trong tất cả những thừa này và những giáo huấn quan tâm đến chúng được bảo tồn ở Tây Tạng. Và trong những dòng truyền thừa như chúng được truyền khẩu ở Tây Tạng, chúng ta có thể phân…
Đọc thêm

Các bạn có thể làm được gì cho thế giới

Hỡi các bạn trẻ của tôi, tất nhiên là các bạn muốn biết mình phải làm gì để thực hiện cuộc Cách mạng từ bi. Đây là một cuộc cách mạng nội tâm, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tác động đến thế giới bên ngoài. Trái lại, các tác động của…
Đọc thêm