Chuyên mục: Guru Yoga

Lời khuyên về thực hành Đạo Sư

Kopan Monastery, Nepal, 1975 Thiền giả vĩ đại Ngawang Norbu Gomchen Khampala (1901 - 1985) là hóa thân của Lạt ma Tây Tạng lừng danh thế kỷ mười lăm Tangtong Gyälpo - mahasiddha (đại thành tựu giả), thầy thuốc, học giả, thi sĩ và nhà khoa học - người đã phát minh một phương pháp…
Đọc thêm

Tinh túy con đường sâu xa

Namo mahāgurubhyaḥ[2]! Hiện thân trí tuệ về kiến thức và tình thương của tất cả chư Phật và Bồ Tát là Đấng Toàn Tri, bậc thấu suốt ba thời, Đạo Sư Kim Cương oai hùng, Đấng Thống Lĩnh Oddiyana. Lời cầu khẩn đến Ngài trong bảy dòng là gốc rễ của tất cả các đoạn kệ kim cương; chỉ một lời cầu nguyện duy nhất này là đủ, thứ là nền tảng của…
Đọc thêm

Năm mươi đoạn về sùng kính vị Thầy

Con xin đảnh lễ Ba-Ga-Van Vaj-ra-xat-va “Ba-ga-van “là một trong nhiều tính từ dùng chỉ người đã giác ngộ hay một vị Phật. Từ nguyên Tây Tạng là: “Chom-đen-đê“ (Bcon-I-đăng-đát-xa ). “Chom" là chiến thắng. Chư Phật đã thắng tất cả các chướng ngại đối với sự giải thoát và trong sự thực hành con…
Đọc thêm

Biến sự thực hành Pháp thành bộ phận của đời mình

Nói chung, bằng thuật ngữ “hành giả Pháp”, chúng ta muốn nói tới một người có thể vận dụng mọi loại hoàn cảnh, tốt cũng như xấu, người có thể sử dụng ngay cả những kinh nghiệm tệ hại nhất như các chất xúc tác để trợ giúp cho những tiến bộ vượt trội hơn nữa trong thực hành của họ. Những hoàn cảnh trong đó chúng ta tự nhận biết mình phải thực sự làm sáng tỏ sự thực hành,…
Đọc thêm