Chuyên mục: Kathok Nyingma

Cam kết trì giữ đạo đức kiên định của Chatral Rinpoche

Chatral Rinpoche nổi danh trong cộng đồng Tây Tạng bởi giới luật tâm linh vô song của ngài, đặc biệt là khi xảy ra việc ngài tự chế không ăn thịt. Ăn thịt là một phương diện kiên cố của văn hóa Tây Tạng và rất ít người có thể kiêng thịt lâu dài. Đức…
Đọc thêm

Tiểu sử vắn tắt Đức Khenchen Ngawang Palzangpo

Đấng bảo hộ vinh quang, đạo sư tôn quý Khenchen Ngawang Palzangpo, sinh ra giữa những điềm tích cực, diệu kỳ trong “Năm Làm Say Sưa,” tức năm Thổ Mão cái của chu kỳ sáu mươi năm thứ mười lăm theo lịch Tây Tạng[2], vào sáng ngày Mười tháng Mười. Pematso, ngôi làng nơi Ngài chào đời, tọa lạc bên bờ Sông Dri, gần…
Đọc thêm

Trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm

Bởi vì tâm thức có tiềm năng này để trở thành giác ngộ, qua thực hành, tiềm năng lớn lên dần dần. Đấy là lý do tại sao Bồ đề tâm có thể bừng nở và trải rộng không bờ. Và một khi nó trở nên bao la, nó có năng lực vô biên. Chúng…
Đọc thêm