Chuyên mục: Đạo sư Barom

Tự do và Thong dong – Một bài ca Kim Cương tự phát

Hạnh phúc không thể được tìm thấy qua cố gắng và ý chí lớn lao, mà đã sẵn hiện tiền, trong sự buông xả trống trải và để mặc. Chớ có ráng sức, không có cái gì để làm hay không làm. Cái gì chốc lát khởi lên trong thân tâm không có chút quan…
Đọc thêm

Trưởng dưỡng tín tâm

Đạo sư vô song, Phật Thế Tôn; Giáo Pháp linh thiêng, thù thắng và chẳng dối lừa; Ruộng tích lũy, Tăng đoàn cao quý – Tam Bảo vô song, xin ban cát tường, con cầu nguyện! Tràng núi vàng, chư đạo sư gốc và truyền thừa, Khi chúng con nhất tâm cầu nguyện Ngài với niềm tin trọn vẹn, Với lòng bi mẫn, xin gia trì để chúng con hiện thực hóa Pháp tính Và trở thành những vị dẫn…
Đọc thêm

Một miêu tả ngắn gọn về các hoạt động trí tuệ của Bổn sư – Chúa tể phổ quát Tulku Urgyen Rinpoche

Đạo sư vô song, Phật Thế Tôn; Giáo Pháp linh thiêng, thù thắng và chẳng dối lừa; Ruộng tích lũy, Tăng đoàn cao quý – Tam Bảo vô song, xin ban cát tường, con cầu nguyện! Tràng núi vàng, chư đạo sư gốc và truyền thừa, Khi chúng con nhất tâm cầu nguyện Ngài với niềm tin trọn vẹn, Với lòng bi mẫn, xin gia trì để chúng con hiện thực hóa Pháp tính Và trở thành những vị dẫn…
Đọc thêm

Tiểu sử ngắn Sonam Tenzin Rinpoche

  Sinh ra trên vùng thánh địa do chính đức Liên Hoa Sanh tìm ra tại xứ Kham, miền Đông Tây Tạng, đứa bé trai tên Sonam được xác nhận là bậc  tái sinh của Rabsang Rinpoche, sư trưởng Tu Viện Chodrak thuộc dòng Barom Kagyu. Bậc thủ ngôi dòng Barom Kagyu, Chodrak Selgey Rinpoche…
Đọc thêm