Chuyên mục: Truyền thừa Shechen

Thực hành Đại Toàn Thiện trong đời sống hàng ngày

By Dilgo Khyentse Rinpoche Thực hành thiền Đại toàn thiện trong cuộc sống hằng ngày chỉ đơn giản là phát triển một sự chấp nhận hoàn toàn và thảnh thơi, một sự rộng mở không giới hạn trước mọi hoàn cảnh. Chúng ta nên nhận ra sự rộng mở này như là một sân chơi…
Đọc thêm

Đôi nét về Đạo Sư nắm giữ truyền thống Shechen

Đức Dilgo Khyentse Rinpoche CÁC BẬC NẮM GIỮ TRUYỀN THỐNG SHECHEN Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche thuộc thế hệ các vị lama vĩ đại cuối cùng hoàn thành chương trình giáo dục và rèn luyện ở Tây Tạng. Ngài là một lama cao cấp của truyền thừa Nyingma, đạo sư của gia đình hoàng gia Bhutan,…
Đọc thêm