Chuyên mục: Thực Hành

Nói về sự khẩn cấp của tu tập

Các bạn, nam và nữ đang ở đây, Đừng nghĩ rằng cái chết sẽ đến từ từ Nó đến nhanh như tia chớp. Milarepa , “Một trăm ngàn bài ca” Tất cả các hiện tượng đều vô thường. Thân của chúng ta cũng là kết quả của một tập hợp các thành tố khác nhau:…
Đọc thêm

Sử dụng hữu ích đời mình

Ngay bây giờ tôi có cuộc đời quý báu làm người Vì lợi ích của tất cả hữu tình và tôi Ngày đêm tôi sẽ tu tập không xao lãng, Nghiên cứu, chiếu soi, và thiền định về giáo pháp. Đó là bồ tát đạo. Togme Sangpo, “Ba mươi bảy pháp tu tập của các…
Đọc thêm

Các vấn đề của đời sống con người

Những lạc thú của luân hồi Giống như sương trên lá cỏ Biến mất trong một chớp mắt Để thành đạt Tối thượng và chân giải thoát Là tu tập của các bồ tát. Togme Sangpo, “Ba mươi bảy pháp tu tập của các bồ tát”. Trong thế giới con người, đời sống có thể…
Đọc thêm

Những thực hành của tu tập vào thời điểm chết

Chẳng nghĩ rằng cái chết sẽ đến, tôi bị thu hút vào những chương trình cho tương lai. Sau những hoạt động nhiều và vô ích trong đời sống này, tôi sẽ ra đi hoàn toàn tay không. Thật là một lầm lẫn lớn; vì tôi sẽ chắc chắn cần thông hiểu sáng tỏ Diệu…
Đọc thêm

Mười hai chi của duyên khởi

Bánh xe của Sinh tử tương tục và các Trung hữu 1. Vòng ngoài: Bardo of Death: Trung hữu của Chết (vị trí 12 giờ) Bardo of Emptiness: Trung hữu của Tính Không Bardo of Becoming: Trung hữu của Hữu tái sinh Bardo of Birth to Death: Trung hữu của Sinh tới Chết 2. Vòng…
Đọc thêm