Chuyên mục: Thực Hành

Sống, chết và sau khi chết – Bài giảng thứ nhất

Tối nay tôi sẽ trình bày vắn tắt quan điểm của Phật giáo về đời sống thật của con người, về sự chết và trong khi chết. Phật giáo dạy rằng con người có một giá trị rất cao, đáng tôn quí, đặc biệt ở sự thông minh tuyệt vời và tính trực giác siêu…
Đọc thêm

Sự rõ ràng tuyệt đối

Các Phật tử thân hữu đáng mến Dưới đây là những phần trong tuyển tập các bài giảng: Sự rõ ràng tuyệt đối – Tập 1 của Đức Rinpoche H.E.Kyabje Drukpa Choegon. Mục lục toàn bộ nội dung cuốn sách được trình bày ngay dưới đây: I) Hiểu những nền tảng cơ bản của Phật…
Đọc thêm

Nói về sự khẩn cấp của tu tập

Các bạn, nam và nữ đang ở đây, Đừng nghĩ rằng cái chết sẽ đến từ từ Nó đến nhanh như tia chớp. Milarepa , “Một trăm ngàn bài ca” Tất cả các hiện tượng đều vô thường. Thân của chúng ta cũng là kết quả của một tập hợp các thành tố khác nhau:…
Đọc thêm

Sử dụng hữu ích đời mình

Ngay bây giờ tôi có cuộc đời quý báu làm người Vì lợi ích của tất cả hữu tình và tôi Ngày đêm tôi sẽ tu tập không xao lãng, Nghiên cứu, chiếu soi, và thiền định về giáo pháp. Đó là bồ tát đạo. Togme Sangpo, “Ba mươi bảy pháp tu tập của các…
Đọc thêm

Các vấn đề của đời sống con người

Những lạc thú của luân hồi Giống như sương trên lá cỏ Biến mất trong một chớp mắt Để thành đạt Tối thượng và chân giải thoát Là tu tập của các bồ tát. Togme Sangpo, “Ba mươi bảy pháp tu tập của các bồ tát”. Trong thế giới con người, đời sống có thể…
Đọc thêm